Liselerde öğrencilerin sınıf tekrarı yapma şartları, devamsızlık durumları ve açık öğretime geçişle ilgili değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Liselerde öğrencilerin sınıf tekrarı yapma şartları, devamsızlık durumları ve açık öğretime geçişle ilgili değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazetede yayımlandı. Bu değişikliklerin başlıkları şu şekilde;

  1. Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonu Kurulması: Devamsızlık ve başarısızlık nedeniyle sınıf tekrarı riski taşıyan öğrencilere yönelik "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kuruldu. Bu komisyon, devamsızlıkla mücadele ve öğrencileri başarılı bir şekilde yönlendirmek amacıyla çalışacak.

  2. Devamsızlık Bildirimi ve Özür Belgesi: Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencilerin durumu velilere posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilecek. Veliler okula davet edilerek öğrencilerin durumu hakkında bilgilendirilecek ve özür belgesi gerekiyorsa okul yönetimine teslim edilmesi istenecek.

  3. Devamsızlık ve Başarısızlık: Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilere bildirilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenlerin özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 40 gün olacak.

  4. Özürsüz Devamsızlık ve Sosyal Sorumluluk: Özürsüz olarak yapılan her bir devamsızlık günü, haftalık ders çizelgesinde belirtilen sosyal sorumluluk çalışmaları için öngörülen süreye bir saat olarak eklenecek.

  5. Açık Öğretime Geçişler: Açık öğretim liselerine geçişler zorlaştırıldı. Özel durumlar haricinde örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişler kısıtlandı.

  6. Sınıf Geçme Şartları: Liselerde sınıf geçme şartlarında önemli değişiklikler yapıldı. Daha önce 50 ortalama yeterliyken, yeni düzenlemeye göre başarılı olmak için yılsonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız olunabilecek. 3 veya daha fazla dersten başarısız olanlar sınıf tekrarı yapacaklar.

  7. Cep Telefonu Kullanımı: Öğrencilerin eğitim ortamlarında cep telefonları ve diğer bilişim araçlarını kullanmalarına yönelik tedbirler alınacak. Bu konuda yönetmelikte belirtilen kurallar uygulanacak.

Diğer Haberler