2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kurucular Toplantısı Gerçekleştirildi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Kurucular Toplantısı Gerçekleştirildi

MED Eğitim Kurumları 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının daha başarılı ve daha verimli geçmesi adına Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Aslan'ın önderliğinde, tüm şube kurucularımızın katılımıyla ”Kurucular Toplantısı” Temmuz ayı içerisinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Toplantıda 2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi genel değerlendirmesi yapılırken; MED 7.0 Eğitim Modeli, Yeni Eğitim-Öğretim dönemi ve MED Eğitim Kurumları genel işleyişi gibi konular ele alındı. 

MED Eğitim Kurumları Kurucusu İsmail ASLAN Dünya'da ve Türkiye'de öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini amaçlayan, geleneksel eğitim modellerine alternatif olarak daha yenilikçi ve öğrenci merkezli yaklaşımların ön plana çıktığını; dijital teknolojilerin eğitimde kullanılması ve MED Eğitim Kurumları'nın bu alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti. Genel Müdür Hanifi ADIGÜZEL ise sınavlara hazırlıkta idareci ve öğretmenlerin sorumlulukları, öğrenci danışmanlığının önemi başlıklarının yanı sıra öğrencilerin ve velilerin eğitim kurumlarından beklentileri üzerine değerlendirmelerini paylaştı.

Diğer Haberler